Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання» (ІТКМ-2018).

14-19 травня 2018 року  на базі готельного комплексу «Маливо» в мальовничих Карпатах (м. Яремче) відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання» (ІТКМ-2018). Організатором цієї конференції є кафедра інформатики факультету математики та інформатики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Співорганізаторами та учасниками науково-практичної події будуть: Вінницький національний технічний університет; Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С.Підстригача НАН України; AGH науково-технологічний університет ім. Ст.Сташіца, Польща; Лудзький університет, Польща; Інститут кібернетики НАН України; Національний авіаційний університет; Фінансово-економічний інститут Таджикистану; Економічна академія “Д.А.Ценов”, Болгарія; Харківський національний університет радіоелектроніки; НДІ інтелектуальних комп’ютерних систем ТНЕУ та ІК НАН України; Новий університет Лісабона, Португалія; Бакинський державний університет, Азербайджан; Об’єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі; Інститут інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE), Українська секція; Асоціація “Інформаційні технології України”; Громадська організація “Івано-Франківський ІТ кластер”.

Для участі в конференції подано більше 150 заявок від провідних науковців вищих навчальних закладів України, Таджикистану і Польщі, що перевищує показники минулих років і свідчить про активність наукової діяльності як на факультеті математики та інформатики нашого університету, так і в інших університетах. У цьогорічній конференції також візьмуть участь науковці з 16-ти областей України.

Робота конференції буде здійснюватись за наступними напрямками:

  • Інформаційні технології в технічних та системах спеціального призначення
  • Інформаційні технології в соціумі, освіті, медицині, економіці, управлінні, екології та юриспруденції
  • Теорія інформації, кодування та перетворення форми інформації
  • Цифрова обробка та ущільнення інформації
  • Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
  • Архітектоніка та компоненти комп’ютерних систем та мереж
  • Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем
  • Прикладні методи дослідження дискретно-неперервних математичних моделей

Під час науково-практичного заходу учасники конференції презентуватимуть результати власних розробок та досліджень у галузі сучасних інформаційних технологій та систем, системного аналізу, проектування комп’ютерних інформаційних систем, технологій проектування й програмування комп’ютерних систем та мереж, інженерії програмного забезпечення, захисту програм та даних, створення комп’ютерних ігор, комп’ютерної електроніки, логіки й схемотехніки, алгоритмів та методів обчислень, комп’ютерної графіки, моделювання паралельних і розподілених обчислень, комп’ютерних систем штучного інтелекту, моделювання нерівноважних процесів; моделювання некласичних задач механіки та тепломасоперенесення; математичних методів обчислювального експерименту; моделювання інформаційних та телекомунікаційних мереж; моделювання складних систем дискретно-неперервної природи, розпізнавання та класифікація образів, задачі штучного інтелекту, задачі кібернетики, криптоаналіз, фінансова математика, системи підтримки та прийняття рішень.

В рамках конференції для її учасників будуть організовані не тільки робочі секції, але і пізнавальні екскурсії визначними мальовничими місцями Українських Карпат.